header-img

Припремите се за

organic Live Fest

Топчидерски парк, Београд, 3. и 4. септембар 2016., 10-20h
Програм Сазнај више

Проверите наш

Специјални Органски Програм


ЕВРОПСКА УНИЈА - НЕДЕЉА ОДРЖИВЕ ЕНЕРГИЈЕ

Шта је EUSEW


Европска Комисија сваке године организује Недељу Одрживе Енергије (EUSEW) у скоро свим земљама Европске Уније, и представлја главну активност Кампање за Одрживу Енергију Европе.


Organic Live Fest је препознат од стране Европске Комисије као догађај од великог значаја у промоцији енергетске ефикасности на европском нивоу. Од 2012. године, представљајући Србију, фестивал је један од учесника EUSEW.

О фестивалу

Organic Live Fest


promo-img

Шта промовише Organic Live Fest?


 • Енергија из обновљивих извора
  • Предност соларне енергије огледа се у томе што се њене резерве не могу потрошити, а представља сигуран и лако доступан извор енергије. Енергија ветра је трансформисани облик сунчеве енергије, а на његове карактериситке у великој мери утичу и географски чиниоци. Под биомасом подразумевају се све врсте биолошког материјала који је директно или индиректно произведен посредством реакција фотосинтезе. Геотермална енергија обухвата само онај део енергије из дубине земље који у облику врућег или топлог геотермалног медијума (воде, паре) долази до површине земље. И поред великог потенцијала, наша земља тренутно користи свега око 20% обновљивог извора енергије.

 • Органска производња
  • Органска пољопривреда усмерена је на будућност и даљи развој не само са аспекта заштите животне средине и унапређења здравља људи, већ и са становишта економског просперитета. Органска производња, као део еколошког и одрживог развоја, обухвата производњу хране и намирница (примарна пољопривреда, прерада до дистрибуције), али и неке друге производе биљног и животињског порекла (тканине, коже, козметике). Једино органска храна има потпуно благотворан утицај на здравље човека, без пропратних штетних последица. Многобројни су разлози што број потрошача органске хране у свету расте за 20% годишње, док је код нас тај проценат знатно мањи. Стога је неопходно подићи свест о значају органских производа на највиши ниво. Србија од ове године стратешки приступа развоју органске пољопривреде.

 • Здрав начин живота
  • „Без правилне исхране, лек је бескористан. Са правилном исхраном, лек је непотребан.“ - Хипократ
   Око 70% популације развијених земаља не остварује минимални ниво физичке активности, препоручен у циљу одржавања здравља и енергетског баланса. У времену када је брз темпо живота постао доминантан, проналажење равнотеже између правилног начина ишране, физичких активности и менталног здравља представља истинску уметност живљења.

 • Заштита животне средине
  • Један од најактуелнијих проблема у области заштите животне средине јесте контролисано и безбедно одлагање отпада. Рециклажа представља скуп техничко-технолошких операција за добијање корисне сировине из већ употребљеног материјала. Ово обухвата сакупљање, издвајање, прераду и израду нових производа из искоришених ствари или материјала. Велики заостатак Србије у области рециклаже је поражавајућ, у односу на друге земље. Док поједини градови у свету за поновно коришћење употребљавају и преко 90% отпада, који би завршио на депонијама, код нас тај проценат достиже тек 10%. Брига о човековој средини може се постићи само правилним, благовременим и систематским информисањем и едукацијом шире популације, ради развијања свести и одговорног понашања према себи и свом окружењу.

 • Хибридни аутомобили
  • Очување животне средине и одрживи развој добрим делом се односе и на аутомобиле, односно на емисије штетних гасова који угрожавају животну средину. Аутомобилска индустрија данас нуди технолошка решења која у великој мери могу умањити ове проблеме. Реч је о хибридном аутомобилу. Хибридни аутомобили за покретање користе два или више извора енергије. Један мотор је електрични и он пружа другом, бензинском или дизел мотору, додатну снагу, при чему у великој мери смањује потрошњу горива, а самим тим и емитовање штетних издувних гасова. Приликом вожње кроз град, хибридни ауто креће се искључиво помоћу електро мотора, при чему не емитује издувне гасове и омогућава путницима потпуно тиху вожњу.

 • Одрживи туризам
  • Под одрживим туризмом подразумева се "сваки вид туризма који доприноси заштити животне средине, социјалног и економског интегритета и унапређивању природних, створених и културних вредности на трајној основи" ( Управа за заштиту животне средине Републике Србије). У сарадњи са Туристичком Организацијом Србије (ТОС), Organic Live Fest је посвећен развоју и промоцији великог потенцијала одрживог туризма.

Упознајте се са

Сатницом OLF Дешавања


Пишите нам

Отворени смо за сарадњу


Organic Live Fest 2015

Организатор Organic Live Fest-а је Open Mind Agency. Информације како да нас контактирате можете наћи овде.

Видимо се овде

Локација одржавања фестивала