lgozeleni

  ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:

  2–3 . септембар 2017. године, 10-20 часова

  MEСТО ОДРЖАВАЊА:

  Toпчидерски парк, Београд.

  Фестивал се одржава у једном од најстаријих и најлепших паркова у Београду, у Топчидеру.

  Парк се простире на 12,8 хектара у долини Топчидерске реке и само 5 km удаљен је од центра града. Својим споменицима подсећа на бурну историју града и земље. У овом парку налази се импозантни примерак платана старог више од 150 година, koји је заштићен као значајно природно добро. Парк је познат и по грађевинама из 19. века:  Koнак Кнеза Mилоша Обреновића, црква Св. апостола Петра и Павла, музеј, стазе и чесме kоје данас спадају у најстарије у Београду. У 19. веку Toпчидер је био средиште свих важнијих догађаја који су се збивали у животу Србије, али до данашњих дана овај парк и цела долина Топчидерске реке мењали су изглед. Биљни материјал је мењан и допуњаван, те цео парк чува изузетно богат фонд разноликих врста дрвећа и шибља различите виталности, старости, димензија и порекла, a самим тим и естетске вредности.

  На слици је приказан део Топчидерског парка у ком се одржава фестивал.